Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Blog Caribbean 5.0

Search results for: reinventing

Zijn we op tijd voor reinventing Curacao 2.0?

Posted on November 1, 2012 at 12:05 AM Comments comments (292)


Reinventing is een vorm van verandering.  Het is als een systeem niet meer wordt gerepareerd kan worden of verbeterd kan worden, maar opnieuw ontwikkeld moet worden. Reinventing is noodzakelijk want alle systemen hebben een curve, met een begin en een einde. Met andere woorden, als men niet reinvent, verdwijnt het systeem....

Read Full Post »

Brain Trust/ Think Tank 3.0 voor Curacao 3.0

Posted on November 1, 2012 at 8:30 PM Comments comments (352)

Zoals gisteren is uitgelegd zijn we te laat voor de reinventing van Curaçao.  We hadden het reinventing-proces moeten starten direct na de schuldsansing door gericht beleid te voeren, in het kader van een masterplan die alle sectoren omstrijkt me...

Read Full Post »

Draaien naar 3.0

Posted on November 4, 2012 at 7:20 AM Comments comments (454)

Ik heb al eerder gesteld dat Curaçao 2.0 verledentijd is. Verleden week zagen we de problemen bij de brandweer en op de scholen.  Allemaal hebben te kampen met gebrek aan materiaal.  Ik heb ook gezegd dat we moeten gaan voor de droom van Curaçao 3.0. Verd...

Read Full Post »

Visie Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport Curacao 3.0

Posted on November 10, 2012 at 1:50 PM Comments comments (275)

Dit is de uitwerking van de visie Curaçao 3.0.  Curaçao is in crisis en misschien zijn we net op tijd om Curaçao te reinventen

Read Full Post »

Megatrends 3.0

Posted on December 17, 2012 at 8:05 AM Comments comments (1)

I reread the following books of Toffler and Naisbitt. Alvin Toffler co-wrote his books with his wife Heidi.


It is amazing how well these people saw the trends.  Actually the book The Third Wave (1980) I give the credit for the concept 3.0.  3.0 is the third wave. "In the book Toffler describes three types of societies, based on the concept of 'waves' - each wave pushes the older ...

Read Full Post »

New Public Management (NPM)

Posted on May 3, 2021 at 7:30 PM Comments comments (6)

New Public Management (NPM)


 

DRAFT 1.0

 

4 mei 2021

 

NPM is also defined as a process in which the liberal market principles of efficiency and economy are implemented in public sector management for making public sectors more effective (New Public Management: Meaning, 2020).

NPM staat ook bekend als Managerialism, Market-based Public Administration, Entrepreneurial Government, etc. De volgende principes van NPM kunnen word...

Read Full Post »

Hoe zou ik het apparaat opzetten from scratch?

Posted on May 31, 2021 at 7:10 AM Comments comments (0)

Hoe zou ik het apparaat opzetten from scratch?

 

DRAFT 1.0

 

31 mei 2021

 

Vaak heb ik de behoefte om op deze dag te schrijven over 30 mei 1969; de revolte op Curaçao. Dat heb ik vandaag helemaal niet. Ik wil aan de nieuw minister BPD uitleggen de overheid anno 2021 is. Dit door uit te leggen hoe je die zou bouwen als je dat from scratch zou doen.

De overheid is een portal op het internet waar alle burgers en bedrijven naartoe gaan...

Read Full Post »

Efficiëntie

Posted on January 25, 2022 at 5:25 PM Comments comments (177)

Efficiëntie

 

DRAFT 2.0

 

26 januari 2022

 

De term efficiëntie kan worden gedefinieerd als het vermogen om een einddoel te bereiken met weinig tot geen verspilling, moeite of energie. Efficiënt zijn betekent men resultaten kan behalen door de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te zetten. Simpel gezegd, iets is efficiënt als er niets wordt verspild en alle processen zijn geoptimaliseerd.

 

Iedere kee...

Read Full Post »

Voor John Steyaert

Posted on May 3, 2022 at 9:05 AM Comments comments (36)

Voor John Steyaert

 

DRAFT 2.0

 

3 mei 2022-05-02

 

Op Koningsdag, 27 april 2022 had ik een ontmoeting als voorbereiding van een lezing die ik op 14 mei moet houden. Tijdens de koffie vroeg ik de man hoe hij op mij was gekomen als keynote? Hij probeerde mij uit de leggen welk boek van mij hij had gelezen. Toen ik het maar niet meer begreep, haalde hij het boek uit 1997, waar John zo’n groot aandeel in had, “2020; Creating our Car...

Read Full Post »

Change en bibliotheken

Posted on June 8, 2022 at 9:40 AM Comments comments (99)

Change en bibliotheken

 

DRAFT 2.0

 

8 juni 2022

 

Chnage en bibliotheken

 

DRAFT 2.0

 

8 juni 2022

 

Hier enkele punten uit mijn keynote van gisteren bij ACURIL. Het gaat om omgaan met veranderingen. De rode draad van het verhaal zijn boeken, publicaties en ervaringen.

De definitie van verandering is: migreren van een ongewenste situatie niet duurzame situatie naar gewenste duurzame si...

Read Full Post »