Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Blog Caribbean 5.0

Blog Caribbean 5.0

Curaçao 2050

Posted on October 13, 2021 at 4:05 PM Comments comments (261)

 

Curaçao 2050

 

DRAFT 1.0

 

14 oktober 2021

 

Ik heb veel gekeken naar Curaçao in 2030. Maar laten wij wat verder kijken, naar Curaçao 2050. De volgende scenario’s zijn voornamelijk gebaseerd op de staatkundige structuur, de economie en klimaatcrisis. Er zijn drie scenario’s:

• In 2050 is Curaçao onafhankelijk met een gediversifieerde duurzame economie.

• In 2050 is Curaç...

Read Full Post »

Alles lijkt al gezegd

Posted on October 12, 2021 at 8:10 PM Comments comments (8)

Alles lijkt al gezegd

 

DRAFT 1.0

 

13 oktober 2021

 

Alles lijkt al gezegd

13 oktober 2021

 

Ik heb het gevoel dat alles al is gezegd. De vraag is om alles is overgekomen en is doorgedrongen, en bij wie. Het antwoord is duidelijk, nee. Het is altijd een kwestie van blijven herhalen. En dan speelt ook nog mee: begrijpen, kunnen begrijpen en willen begrijpen. COVID-19 is een harde leermeester; wie de toets niet haalt, mo...

Read Full Post »

Society 5.0

Posted on October 11, 2021 at 4:40 PM Comments comments (15)

Society 5.0

 

DRAFT 1.0

 

12 oktober 2021

 

 

Ik ben bezig mijn presentatie voor te bereiden over Society 5.0 voor een conferentie aan een Turkse universiteit, op 20 oktober 2021. Het is een gevolg van de conferente van de Universiteit van Pretoria.

Toen ik publiceerde over het onderwerp begin 2020 was alleen Japan bezig met Society 5.0. (Goede M. , 2020). Dat wordt gedefinieerd als volgt: "A human-centered society that balan...

Read Full Post »

Vragen

Posted on October 11, 2021 at 12:30 AM Comments comments (12)

Vragen

 

DRAFT 1.0

 

111021

 

Vragen zijn beter dan antwoorden. Het zou Socrates zijn die dat zou hebben gesteld. Het verbaasd mij niet want ik hou van Socrates. Ik zie veel mensen vragend reflecteren op 101010, dus probeer ik de vragen te formuleren.

 

How did we get here?

Door de keuzes die wij hebben gemaakt en de acties die wij hebben ondernomen en niet hebben ondernomen; ons gedrag. Bijvoorbeeld bij referenda en ve...

Read Full Post »

Start where you are. Use what you have. Do what you can. Arthur Ashe

Posted on October 9, 2021 at 7:50 PM Comments comments (9)

Start where you are. Use what you have. Do what you can.  Arthur Ashe

 

DRAFT 1.0

 

101021

 

Ik ging zitten om te schrijven en deze quote popte bij mij op. Ik wist nooit dat het ook aan Arthur Ashe werd toegeschreven. Toen ik de datum moest opschrijven zak ik dat het elf jaar geleden is toen wij met veel optimisme, maar met onzekerheid aan dit avontuur van een nieuw, autonoom land binnen het Koninkrijk begonnen. Laten wij geen tijd ver...

Read Full Post »

Cybersecurity

Posted on October 9, 2021 at 8:10 AM Comments comments (382)

Cybersecurity

 

DRAFT 1.0

 

9 oktober 2021

 

De 16e editie van het Global Risks Report, gepubliceerd door het World Economic Forum met steun van Marsh McLennan, benadrukt de ontwrichtende gevolgen van grote risico’s, waaronder de COVID-19-pandemie, die onze wereld in 2021 en in het volgende decennium een nieuwe vorm kunnen geven.

De meest waarschijnlijke risico’s het volgende decennium zijn infectieziekten in de toppositie, ...

Read Full Post »

Staat van de justitiële keten, drugs, narcostaat

Posted on October 7, 2021 at 9:20 PM Comments comments (15)

Staat van de justitiële keten

 

DRAFT 1.0

 

8 september 2021

 

Men moet voorzichtig zijn met kritiek op de justitiële keten, want het is de basis van onze rechtsstaat. De Raad voor de Rechtshandhaving schrijft bijna jaarlijks een rapport. Daarin komen altijd de nodige verbeterpunten in naar voren. In hoeverre deze worden geïmplementeerd is niet duidelijk. Er liggen zaken die zwaar drukken op de keten. Bijvoorbeeld, de nog niet ...

Read Full Post »

Pandora Papers

Posted on October 6, 2021 at 4:05 PM Comments comments (18)

Pandora Papers

 

DRAFT 1.0

 

7 oktober 2021

 

Wat zit in de doos van Pandora? Een bron van alle kwaad en ellende. Volgens de Grieksche mythologie zond Jupiter, om de mensen te straffen, een schoone vrouw, Pandora, naar de aarde met een doos, waarin zich alle menselijke kwalen bevonden. Roekeloos opende zij die doos, zodat voortaan allerlei ellende over de mens heen kwam.

De naam “Pandora Papers” impliceert dat er weinig goed...

Read Full Post »

Wat verklaart en rechtvaardigt men de hoogte van top salarissen op Curaçao?

Posted on October 5, 2021 at 3:30 PM Comments comments (49)

 

Wat verklaart en rechtvaardigt men de hoogte van top salarissen op Curaçao?

 

DRAFT 1.0

 

6 oktober 2021

 

Net als overal ter wereld staan de top salarissen ter discussie. Curaçao kampt met tekorten bij de (semi) overheid terwijl de hoogte van salarissen op Europees niveau ligt (Nederland, 2020). Een van de laatste aanleidingen voor een korte publieke discussie was de vraag in een BNN VARA quiz over het salaris van de h...

Read Full Post »

Het maatschappelijk middenveld en sport; Geoffrey Goede

Posted on October 4, 2021 at 4:20 PM Comments comments (390)

Het maatschappelijk middenveld en sport; Geoffrey Goede

 

DRAFT 1.0

 

5 oktober 2021

 

Het maatschappelijk middenveld is dat deel van het maatschappelijk leven waarin burgers vrij en zelfstandig kunnen handelen, zoals in kleine en grotere bedrijven, NGO's, vakbeweging, politieke partijen, enzovoort. Sportverenigingen en –federaties zijn een belangrijk onderdeel van het middenveld. Het draait om vrijwilligers die met elkaar samen iets do...

Read Full Post »