Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Blog Caribbean 5.0

Blog Caribbean 5.0

Visie Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning Curacao 3.0

Posted on November 10, 2012 at 1:55 PM Comments comments (0)

Hier wordt de visie Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke  Planning 3.0 verder uitgewerkt:

 

 

Volgens de website van de overheid van Curaçao is de missie van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke  Planning: Het ministerie is verantwoordelijk voor duurzame ontwikkeling in het verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. De woorden integraal, zeker en schoon staan centraal in he...

Read Full Post »

Visie Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport Curacao 3.0

Posted on November 10, 2012 at 1:50 PM Comments comments (226)

Dit is de uitwerking van de visie Curaçao 3.0.  Curaçao is in crisis en misschien zijn we net op tijd om Curaçao te reinventen

Read Full Post »

Visie Financien Curacao 3.0

Posted on November 8, 2012 at 2:30 PM Comments comments (291)

Hier wordt de Visie Financien 3.0 verder uitgewerkt:


Volgens de website van de overheid van Curaçao is de missie van financien: "Het Ministerie van Financiën stimuleert een effectief en evenwichtig beleid op het gebied van financiën, belastingen en de douane om de publieke middelen verantwoordelijk, efficiënt en rechtvaardig aan te werven en te besteden, en om op een vergelij...

Read Full Post »

Vision Curacao 3.0

Posted on November 6, 2012 at 4:35 PM Comments comments (243)

Ronald Rouse en Lernnerth Angela zijn van mening dat Curaçao pas gaat draaien als er een gezamelijke visie is.  Maar de Deming cirkel gaat pas draaien als er beslissingen worden genomen en men tot actie overgaat.  Nog een ander triviaal iets: zeg nooit een meeting af om door de cirkel te gaan, ook al denk je dat er niets te melden is....

Read Full Post »

Het geheim van Singapore 3.0: Draaien naar 3.0

Posted on November 5, 2012 at 5:05 PM Comments comments (4)

Vandaag zijn de verkiezingen in de Verenigde Staten.  Het is het begin van een cirkel van vier jaar. Amerika gaat zich uitspraken over de afgelopen vier jaar en over de komende vier jaar. Gisteren was de beëdiging van het Nederlands Kabinet, Rutte II.  De keuzes voor de komende vier jaar zijn gemaakt en het gaat draaien.


Gisteren publiceerde ik over de

Read Full Post »

Draaien naar 3.0

Posted on November 4, 2012 at 7:20 AM Comments comments (436)

Ik heb al eerder gesteld dat Curaçao 2.0 verledentijd is. Verleden week zagen we de problemen bij de brandweer en op de scholen.  Allemaal hebben te kampen met gebrek aan materiaal.  Ik heb ook gezegd dat we moeten gaan voor de droom van Curaçao 3.0. Verd...

Read Full Post »

Brain Trust/ Think Tank 3.0 voor Curacao 3.0

Posted on November 1, 2012 at 8:30 PM Comments comments (290)

Zoals gisteren is uitgelegd zijn we te laat voor de reinventing van Curaçao.  We hadden het reinventing-proces moeten starten direct na de schuldsansing door gericht beleid te voeren, in het kader van een masterplan die alle sectoren omstrijkt me...

Read Full Post »

Zijn we op tijd voor reinventing Curacao 2.0?

Posted on November 1, 2012 at 12:05 AM Comments comments (241)


Reinventing is een vorm van verandering.  Het is als een systeem niet meer wordt gerepareerd kan worden of verbeterd kan worden, maar opnieuw ontwikkeld moet worden. Reinventing is noodzakelijk want alle systemen hebben een curve, met een begin en een einde. Met andere woorden, als men niet reinvent, verdwijnt het systeem....

Read Full Post »

Regeerprogramma 3.0

Posted on October 27, 2012 at 8:45 AM Comments comments (0)

In de opdracht van de gouverneur aan de informateur staat het volgende:  In het regeerprogramma voor de komende jaren moeten in ieder geval de volgende prioriteiten zijn uitgewerkt:

1. de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs

2. een integrale aanpak van de financiële en inhoudelijke problematiek in de volksgezondheidssector

3. de bouw ...

Read Full Post »

CNSJF 4.0 op Curacao 3.0

Posted on October 26, 2012 at 8:15 AM Comments comments (5)

In augustus 2013 zal de vierde editie van het CNSJF worden gehouden.  Dit is dus amusement 3.0 en toerisme 3.0Read Full Post »