Blog Caribbean 5.0

Blog Caribbean 5.0

Inleiding Politicologie en Bestuurskunde voor het Caribisch gebied

view:  full / summary

Ennia

Posted on June 5, 2023 at 11:55 AM Comments comments (71)

Ennia

 

DRAFT 3.0

 

6 juni 2023

 

Het geval bij de grootste verzekeraar speelt al enkele jaren, ongeveer zeven jaar. Onder het toezicht van de dikbetaalde commissarissen en bestuurders―onze notabelen―heeft de aandeelhouder een miljard uit de organisatie gehaald.

Het is inderdaad zorgwekkend dat er zich dergelijke problemen hebben voorgedaan bij de grootste verzekeraar, waarbij de aandeelhouder een aanzienlijk bedrag heeft on...

Read Full Post »

Ondermijnende criminaliteit

Posted on June 5, 2023 at 12:35 AM Comments comments (98)

Ondermijnende criminaliteit

 

DRAFT 3.0

 

5 juni 2025

 

Het is zorgwekkend om te zien dat artikelen over het bestrijden van ondermijnende criminaliteit (Project Ondermijning structureel; Hof van Justitie kan rekenen op extra geld uit Nederland, 2023) en de beschikbaarstelling van meer geld voor de Procureur-Generaal en het Hof (Structureel geld ondermijning; Aanpak ondermijnende criminaliteit gefinancierd door Nederland, 2023) volgens mij nie...

Read Full Post »

Intimidatie

Posted on June 4, 2023 at 8:00 AM Comments comments (25)

Intimidatie

 

DRAFT 3.0

 

4 juni 2023

 

Intimidatie is een ernstige zaak die mensen kan ontmoedigen om hun mening te uiten en kritisch na te denken. Het is belangrijk dat we een omgeving creëren waarin open discussie en vrijheid van meningsuiting worden gewaardeerd en gerespecteerd.

In mijn geval had ik op mijn Facebook-wall een vraag gesteld over een programma van een overheids-NV waarin journalisten de CEO moesten ondervragen. Ik...

Read Full Post »

Onze vakbondsleiders

Posted on June 2, 2023 at 2:05 PM Comments comments (182)

Onze vakbondsleiders

 

DRAFT 3.0

 

3 juni 2023

 

Op 30 mei sprak vakbondsleider Angelo Meijer over de onrechtvaardigheden die nog steeds bestaan in 2023, 54 jaar (1969) nadat arbeiders in opstand kwamen tegen onrecht op en rond de raffinaderij. Hij benadrukte de moeilijkheden waar gezinnen met een inkomen van 3000 gulden mee te maken hebben, de hoge werkloosheid en het feit dat mensen het eiland verlaten of zelfs in de criminaliteit belanden ...

Read Full Post »

Zingeving

Posted on June 2, 2023 at 12:30 AM Comments comments (116)

Zingeving

 

DRAFT 3.0

 

2 juni 2023

 

Laatst verwees de pastoor in zijn preek naar de psycholoog Viktor Frankl (1905-1997). Ja, het zijn minicolleges. Hij wees met name naar de ideeën van Frankl over de zingeving en het lijden. Het is een heel actueel thema: veel mensen worstelen met leven en de zin van het leven―met name na de pandemie, nu de klimaatcrisis, de oorlog en de inflatie. Wat zegt Frankle hierover?

De Oostenrijkse...

Read Full Post »

Notabelen zorgen goed voor zichzelf

Posted on May 31, 2023 at 1:10 PM Comments comments (114)

 

Notabelen zorgen goed voor zichzelf

 

DRAFT 3.0

 

1 juni 2023

 

Ik ontvang op 29 mei 2023 twee berichten tegelijk. De eerste gaat over de armoede op Curaçao. Het zijn cijfers van het CBS. Het bestaansminimum is gestegen. Inflatie is vast een belangrijke verklarende factor voor deze stijging. Een alleenstaande moeder met twee kinderen heeft nu Naf. 2.393,- nodig in plaats van Naf. 2.229,00.

16.872 huishoudens leven nu i...

Read Full Post »

Waar ik mij aan erger

Posted on May 30, 2023 at 7:45 AM Comments comments (136)

Waar ik mij aan erger

 

DRAFT 3.0

 

31 mei 2023

 

Irritatie is een groot woord, maar dat past ook. Naar aanleiding van mijn tekst over alle gevallen notabelen van ons dorp en het artikel over 30 mei 1969, krijg ik ook dit soort reacties: Heb je gekeken naar Nederland? Het is toch een wereldwijd fenomeen of –probleem? Het komt erop neer dat wij niet de enige zijn en er toch niets aan kunnen veranderen.

Het komt neer op: kuchu a kor...

Read Full Post »

Vrije dagen

Posted on May 29, 2023 at 5:25 PM Comments comments (70)

Vrije dagen

 

DRAFT 3.0

 

30 mei 2023

 

Het is tweede dag van Pinksteren en ik zag dat het in Nederland een vrije dag was. Dat is bij ons niet meer zo en nu willen enkelen in Nederland daarover discussiëren (Dros & Blacquière, 2023). Ik zou al schrijven over extra vrije dagen naar aanleiding van het feit dat de overheid de ambtenaren vrij gaf op vrijdag 19 mei omdat 18 mei vrij was in het kader van de hemelvaart. Het opnemen van...

Read Full Post »

De notabelen van ons dorp

Posted on May 28, 2023 at 4:10 PM Comments comments (118)

De notabelen van ons dorp

 

DRAFT 3.0

 

29 mei 2023

 

Notabelen zijn nette mensen, zegt mijn vriend Marcel Frans steevast. Hierbij kan men denken aan het dorp van vroeger, waar de kring van notabelen werd gevormd door de gouverneur, gezaghebber, pastoor, dokter of notaris, accountant, rechter, advocaat, maar ook de onderwijzer. De notabelen zijn de invloedrijke personen die aanzien genieten op basis van hun beroep of functie of door hun afkom...

Read Full Post »

30 mei 2023

Posted on May 27, 2023 at 4:30 PM Comments comments (102)

30 mei 2023

 

DRAFT 3.0

 

28 mei 2023

 

Het gaat natuurlijk om 30 mei 1969. Normaal lever ik commentaar na de datum. Maar nu wil ik reflecteren zonder te zijn beïnvloed door anderen die op die datum het woord zullen voeren.

Ik moet onmiddellijk denken aan Stanley Brown. Het is de eerste keer dat hij er niet meer bij is. Niet zo lang geleden was het aan hem de eer om de hoofdtoespraak te behouden op de herdenking.

Velen stelle...

Read Full Post »

Rss_feed